Asystent ON – zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert cenowych na świadczenie usługi ASYSTENTA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  w ramach projektu: “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR.01.02.01.-14-0123-15). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez POLSKI HR A-TRYBUT SPÓŁKA AKCYJNA.

Zadaniem Asystenta ON będzie wsparcie uczestników projektu w trakcie; spotkań z doradcą zawodowym, trenerem pracy,  szkoleń zawodowych. Pomoc ta będzie polegała na redukcji napotykanych przez uczestników barier, tj. dokonywanie tłumaczeń na język migowy, pomoc w dotarciu na miejsce szkolenia/stażu, pomoc w sprawach zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne, wynikających z ich indywidualnych potrzeb.

Asystent ON – zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej zasady konkurencyjności nr 06/ZK dot. USŁUGI WYNAJĘCIA SAL SZKOLENIOWYCH w RADOMIU, w ramach projektu: “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR. 01.02.01.-14-0123/15),  wybrany Wykonawca to: Centrum Młodzieżowe „ARKA”  w Radomiu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez POLSKI HR A-TRYBUT SPÓŁKA AKCYJNA.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert cenowych na USŁUGĘ WYNAJĘCIA SAL SZKOLENIOWYCH w RADOMIU, w ramach projektu: “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR. 01.02.01.-14-0123/15). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez POLSKI HR A-TRYBUT SPÓŁKA AKCYJNA. Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje usługi w ramach kodu CPV: 70220000-9 (Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkania)

Zapytanie ofertowe nr 06 – WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

Formularz odpowiedzi na zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z tematu: “TRENER PERSONALNY” wraz z egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych,  w ramach projektu: “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR.01.02.01.-14-0123-15). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez POLSKI HR A-TRYBUT SPÓŁKA AKCYJNA.

Trener personalny – zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z tematu: “KURS KSIĘGOWOŚCI-POZIOM PODSTAWOWY” wraz z egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych,  w ramach projektu: “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR.01.02.01.-14-0123-15). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez POLSKI HR A-TRYBUT SPÓŁKA AKCYJNA.

Zapytanie ofertowe – Szkolenie – kurs księgowości

Pliki do pobrania

Asystent ON – zapytanie ofertowe