Zapytania ofertowe w projekcie AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie usługi pośrednictwa pracy w okresie od 02.05.2018 do 31.01.2019 r. dla Uczestników w ramach projektu: “AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 r.ż. z województwa mazowieckiego (nr WND-POWR.01.02.01-14-0172/16). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez POLSKI HR A-TRYBUT SPÓŁKA AKCYJNA.

 Zapytanie ofertowe – Pośrednik Pracy