O Firmie

Jesteśmy polską firmą świadczącą kompleksowo usługi doradcze w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Polski HR – A-Trybut

Wyróżnia nas wiedza i doświadczenie w pracy doradczej dla dużych przedsiębiorców oraz kilkuletnia współpraca z osobami niepełnosprawnymi.Gwarantujemy skuteczne pozyskanie i wykorzystanie środków finansowych, przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Tworzymy stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych spełniające standardy europejskie, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej efektywności i jakości pracy.

Oferujemy rozwiązania optymalizujące zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, takie jak:

 • audyt struktur organizacji;
 • analiza stanowisk pracy;
 • optymalizacja kosztów PFRON;
 • rekrutacja i selekcja pracowników;
 • leasing pracowniczy osób niepełnosprawnych;
 • szkolenia;
 • zabezpieczenie obsługi administracyjnej wprowadzanych w firmie zmian.

Posiadamy własną bazę danych osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Nasz cel to:
Wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w celu maksymalizacji efektywności kosztowej i osiągnięcia przewagi biznesowej.

Nasza misja to:

 • podnoszenie wśród pracodawców wiedzy prawnej, z zakresu możliwości i korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • pomaganie przedsiębiorcom w budowaniu wizerunku firmy przyjaznej i wpisanej w realia nowoczesnego społeczeństwa bez barier;
 • stworzenie rynku pracy prawdziwie otwartego dla osób z różnymi dysfunkcjami;
 • przełamywanie stereotypów związanych z ograniczeniami zawodowymi osób niepełnosprawnych;
 • budowanie społeczeństwa bez barier.

Od 26 lutego 2014 roku Polski HR – A-Trybut jest sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce.

Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.