Kontakt

Biuro w Krakowie
os. Bohaterów Września 82 (II piętro, klatka C, wejście od str. parkingu podziemnego), 31-620 Kraków
E-mail: a-trybut.krakow@polskihr.pl

Biuro w Warszawie
ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
E-mail: a-trybut.warszawa@polskihr.pl

Kontakt telefoniczny: +48 698 102 346

Nasz Zespół

Administratorem danych jest Polski HR A-Trybut S.A., z siedzibą os. Bohaterów Września 82, 31-620 Kraków; zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418337; kapitał zakładowy: 100 000 zł; NIP 6762455357; REGON 122552446; posiadający certyfikat uprawniający do prowadzenia agencji zatrudnienia, pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej, zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy, nr 8750 wydany przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.