Rekrutacja osób z niepełnosprawnością

Celem naszych działań jest pozyskanie i wyselekcjonowanie osób niepełnosprawnych pod kątem wymagań Klientów oraz specyfiki stanowisk.

Każdorazowo tworzymy szczegółowy opis stanowiska i profil kandydata, który jest konsultowany z lekarzem, co gwarantuje optymalny dobór kadr.

Prowadzimy rekrutację w oparciu o:

  • własną bazę kandydatów;
  • współpracę z uczelniami kształcącymi osoby niepełnosprawne, stowarzyszeniami oraz fundacjami działającymi na rzecz tych osób;
  • medialne ogłoszenia rekrutacyjne;
  • W procesie selekcji uczestniczą psycholog oraz doradca zawodowy, po to, by kompleksowo zdiagnozować możliwości zawodowe osób niepełnosprawnych.

Kandydatów weryfikujemy wykorzystując:

  • wywiady biograficzne;
  • wywiady kompetencyjne
  • osobowościowe testy psychologiczne
  • testy wiedzy;
  • procedurę Assessment Center.

Powierzając nam proces rekrutacji niepełnosprawnych pracowników, Klient otrzymuje wyczerpujący raport dotyczący realizacji procesu i oceny poszczególnych kandydatów, dzięki czemu zyskuje pewność, że uzyska rekomendację dla najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko.