Leasing pracowniczy

Współczesne czasy to okres dużych turbulencji gospodarczych, a więc także optymalizacji działania organizacji. Firmy zmuszone są do nieustającego dostosowywania się do zmian, co wymusza konieczność uelastycznienia swojego działania.

Leasing pracowniczy to wsparcie bieżącej działalności Firmy, polegające na elastycznym wykorzystywaniu w przedsiębiorstwie pracowników zatrudnionych w firmie zewnętrznej.

Dziś potrzebujesz dziesięciu pracowników, a jutro wystarczy jeden? Taką elastyczność zapewni Ci właśnie leasing pracowniczy, obniżając przy tym koszty zatrudnienia po Twojej stronie.

Zapewnimy Ci zmotywowanych do działania pracowników tymczasowych. Obsługą administracyjno-kadrową zajmie się Polski HR, więc odciążysz dział personalny.

Chcesz do tego obniżyć składki na PFRON? Dzięki fakturze z odpisem obniżysz obowiązkową składkę.

Stosując leasing pracowniczy wydłużysz okres próbny przed zatrudnieniem na etat, dzięki czemu unikniesz niespodzianek.

Korzyści dla Twojej Firmy:

  • Elastyczność działania Firmy, która pozwoli Ci dostosować funkcjonowanie do bieżących wymagań rynkowych. Praca tymczasowa to doskonałe rozwiązanie w przypadku absencji urlopowych, zwolnień lekarskich, projektu, w realizacji którego niezbędne są określone kwalifikacje, limitów etatów, czy przejściowym zwiększeniu zapotrzebowania na personel.
  • Redukcja kosztów selekcji i rekrutacji personelu pojawiające się przy standardowej rekrutacji personelu
  • Umowy z pracownikami będą mogły być zawierane na dowolny czas trwania, a krótkie okresy wypowiedzenia gwarantują szybką reakcję na potrzeby
  • Możliwość koncentracji na podstwowej działalności Twojej firmy dzięki przeniesieniu obowiązków związanych z zatrudnieniem i obsługą pracowników (nabór, selekcja, podpisywanie stosownych umów, obsługa kadrowo-płacowa).
  • Ograniczenie kosztów i ryzyka związanego z rotacją pracowników. Dzięki zastosowaniu pracy tymczasowej i korzystaniu z bazy pracowników tymczasowych skraca się czas potrzebny na obsadzenie wakujących stanowisk.
  • Optymalizacja ilości i struktury zatrudnienia. Obniżysz całkowite koszty zatrudnienia poprzez bieżące dostosowanie poziomu zatrudnienia.
  • Dostęp do kompetentnych pracowników. Wyszukamy i zatrudnimy sprawdzonych pracowników z potwierdzonymi kwalifikacjami i doświadczeniem.
  • Poprawa wyników bilansowych Firmy wynikająca z niższego poziomu zatrudnienia, z zachowaniem tej samej efektywności pracy. Dodatkowo koszt zatrudnienia personelu tymczasowego jest kosztem uzyskania przychodu.

Poproś o ofertę