Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością

Warto zatrudniać osoby niepełnosprawne, bo zyskujemy nie tylko wartościowego i wykwalifikowanego członka zespołu, ale też zmotywowanego pracownika. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych pozwala też na uzyskiwanie specjalnych ulg i dofinansowań od państwa, co pracodawcom opłaca się podwójnie.

O fakcie zdolności do pracy za każdym razem, tak jak w przypadku pracowników pełnosprawnych, decyduje specjalista – Lekarz Medycyny Pracy.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mianem tym określa osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych. Osobami niepełnosprawnymi są także osoby z:

 • chorobami neurologicznymi;
 • chorobami układu krwiotwórczego;
 • chorobami układu oddechowego i krążenia;
 • chorobami układu pokarmowego;
 • chorobami psychicznymi;
 • chorobami układu moczowo-płciowego;
 • zaburzeniami enzymatycznymi;
 • epilepsją;
 • niepełnosprawnością słuchu i/lub mowy;
 • niepełnosprawnością narządu wzroku i głuchoślepotą;
 • niepełnosprawnością ruchową;
 • niepełnosprawnością intelektualną;
 • inne schorzenia, w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, których dysfunkcja nie koliduje z podjęciem zatrudnienia.