Kontakt

Polski HR – A-Trybut S.A.
NIP 676 24 55 357
REGON 122552446
Kapitał zakładowy 100 000 złotych

Biuro w Krakowie
os. Bohaterów Września 82 (I piętro), 31-620 Kraków
E-mail: a-trybut.krakow@polskihr.pl

Biuro w Warszawie
ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
E-mail: a-trybut.warszawa@polskihr.pl

Kontakt telefoniczny: 12 357 22 12
wew. 1- Kraków, 2- Katowice, 3 – Warszawa, 4 – Dział Handlowy